Herstart verkiezingen voor het voorzitterschap en partijbestuur van Open Vld

Geplaatst op Posted in Partij, Verkiezingen, VK19

Omwille van de coronacrisis werden op 19 maart 2020 de interne verkiezingen voor een nieuwe partijvoorzitter en partijbestuur gepauzeerd voor maximaal twee maanden. Het partijbestuur van Open Vld heeft vandaag de herstart van de oorspronkelijke procedure goedgekeurd. De kandidaten blijven dus dezelfde. De campagne zal in een sobere sfeer worden hervat. Leden kunnen hun stem uitbrengen vanaf maandag 18 mei en op vrijdag 22 mei kennen we de uitslag van de eerste stemronde. Het stemmen zal zowel digitaal als telefonisch kunnen gebeuren zodat elk lid de kans krijgt om te stemmen. Herstart verkiezingen voor het voorzitterschap en partijbestuur van Open Vld

Tijdslijn en practicalia

 • De heropgestarte campagne loopt van heden 20 april tot 18 mei. Alle kandidaten staan garant voor een sereen en sober verloop gezien de situatie waar ons land zich in bevindt. Er zal nog een online voorzittersdebat worden georganiseerd op een nader te bepalen datum, dat te volgen is op de facebookpagina van Open Vld en via de website www.openvld.be.
 • Vanaf maandag 18 mei 10 uur kunnen alle stemgerechtigde leden stemmen voor een kandidaat-voorzitter en de kandidaten voor het partijbestuur. Deze stemronde duurt vijf dagen tot vrijdag 22 mei 12u.
 • De stemming gebeurt in de regel digitaal via www.openvldverkiezingen.be. In de oorspronkelijke procedure was voorzien in 110 fysieke stemlocaties om ook leden zonder internettoegang hun stem te laten uitbrengen. Door de corona-maatregelen was en is dit evenwel niet mogelijk. Daarom wordt nu voorzien in een telefonische procedure voor deze leden. Stemmen kan dus ook via het nummer 0800/18.888 van 9u tot 17u op 18, 19 en 20 mei. Op donderdag 21 mei kan u niet telefonisch stemmen gezien de feestdag. Op vrijdag 22 mei kan u telefonisch stemmen van 9u tot 11u50. Deze stemprocedure verloopt anoniem in samenwerking met een erkend contactcenter en staat -net zoals de online stemming- onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
 • De resultaten van deze stemronde zullen op vrijdag 22 mei in de namiddag bekendgemaakt worden door de gerechtsdeurwaarder aan het Kiescomité, ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Statutaire Commissie, en vervolgens aan het publiek meegedeeld.
 • Behaalt geen enkele kandidaat-voorzitter een absolute meerderheid van de stemmen, dan volgt een tweede stemronde van vijf dagen. Die start op maandag 25 mei om 10u en loopt tot 29 mei om 12u.

Informatie over voorzittersverkiezing

 • De oorspronkelijke kiesprocedure werd gepauzeerd en wordt nu heropgestart. Het mandaat van partijvoorzitter wordt dus niet opnieuw opengesteld. De vier kandidaturen uit de oorspronkelijke procedure blijven dus behouden.
 • Om te kandideren voor het voorzitterschap van de partij, moest je volgens de partijstatuten minstens twee jaar lid zijn van de partij.
 • Daarnaast moest je gesteund worden door ofwel minstens twee regiobesturen uit verschillende provincies, ofwel minstens één afdeling uit elke provincie, ofwel minstens vijfhonderd leden.
 • Het mandaat van een partijvoorzitter duurt vier jaar.

Informatie over partijbestuursverkiezing

 • De oorspronkelijke kiesprocedure werd gepauzeerd en nu heropgestart. Het mandaat van partijbestuurslid wordt dus niet opnieuw opengesteld. De 116 kandidaturen uit de oorspronkelijke procedure worden behouden.
 • Het partijbestuur bestaat statutair uit de voorzitter en twintig rechtstreeks verkozen leden.
 • Iedereen die lid is voor 1 januari 2020, kon zich kandidaat stellen.
 • Deze twintig bestuursleden worden verkozen door alle leden in één grote kieskring (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), dus niet per provincie. Elk lid mag dus maximaal twintig namen verkiezen uit alle kandidaten.
 • Per provincie moeten er wel minstens twee niet-mandatarissen (die dus geen regeringslid of parlementslid zijn) verkozen zijn. Is dit in een bepaalde provincie niet het geval, wordt het partijbestuur achteraf aangevuld met kandidaten uit die provincie met de meeste stemmen in die bewuste provincie. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dat er minstens één niet-mandataris bij de eerste twintig verkozenen moet zijn.
 • Het mandaat van het partijbestuur duurt eveneens vier jaar.