Gerichte controles voor veilige werven en correcte signalisatie

Geplaatst op Posted in Stad Oostende
Politie Oostende voert momenteel gerichte controles uit naar de veiligheid van werven. Is de werf goed aangeduid, is ze veilig afgesloten, is er voldoende doorgang voor fietsers en voetgangers… In september werd er nog gesensibiliseerd, vanaf deze maand mogen overtreders boetes verwachten. “Met deze controles willen we de verkeersveiligheid verhogen, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruiker”, aldus burgemeester Bart Tommelein.
In de maand september organiseerde de Lokale Politie van Oostende preventieve controles op werven in Oostende. Verkeersveiligheid is een heikel punt dat Stad Oostende en de politie samen wensen aan te pakken, conform het bestuursakkoord en de prioriteiten bepaald in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
Van de 31 bezochte werven, waren er toen slechts 5 conform de wetgeving.  Boetes werden nog niet uitgedeeld, september was een sensibiliseringsmaand. Begin oktober ontvingen alle aannemers een mail waarin de extra controles aangekondigd werden. Sensibilisering en preventie zijn nu afgelopen, vanaf deze maand volgen er boetes na een overtreding.
Te veel werven niet volledig in orde
De eerste grote controleactie vond plaats op maandag 5 oktober waarbij 22 werven in Oostende gecontroleerd werden op signalisatie en veiligheid. “Slechts 7 werven waren volledig in orde. Het belang van deze controles is dus meteen duidelijk”, zegt korpschef Philip Caestecker.
“Veel mensen leven de regels pas na als ze weten dat die ook gecontroleerd worden. Actieve handhaving is essentieel”, voegt schepen van Handhaving Maxim Donck toe.
Het zonaal veiligheidsplan van de politie Oostende is opgemaakt in samenspraak met burgers, sleutelfiguren, schepenen en de burgemeester. De verkeersveiligheid verhogen is één van de topprioriteiten in dat plan. “Het is belangrijk dat werken in onze stad correct aangeduid en omleidingen goed gesignaleerd worden”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “Men vergeet ook vaak om alternatieve routes voor voetgangers en fietsers te voorzien. Dat moet echt beter, we zullen daar nauw op toezien.”
Inbreuken
De belangrijkste inbreuken waarop we controleren voor een veiligere mobiliteit in Oostende zijn:

  • Er is voldoende doorgang voor de zwakke weggebruiker
  • Er is voldoende verlichting en signalisatie aanwezig
  • Het parkeerverbod is correct aangeduid
  • De werfzone is goed afgesloten
  • Er is een vergunning afgeleverd voor het uitoefenen van de werken
  • De vergunning is aanwezig op de werf