De firma ZoraBots stelt al zijn robots James gratis ter beschikking aan de Belgische verzorgingstehuizen

Geplaatst op Posted in In de pers

Oostende, 16 Maart 2020 // De firma ZoraBots, wereldwijde marktleider voor humanoïde robotica, heeft aangekondigd al zijn robots James in België beschikbaar te willen stellen aan de bejaardentehuizen en professionele zorgverleners. Terwijl het coronavirus de bevoegde autoriteiten verplicht maatregelen te nemen op het gebied van isolering en het bezoek aan onze ouderen moet verbieden, heeft ZoraBots besloten zijn robots gratis uit te lenen om de senioren en hun families in staat te stellen contact te houden. In tegenstelling tot tablets en smartphones is de robot James mobiel en werkt hij op stemgeluid: hij gaat van kamer tot kamer, vraagt geen enkel contact en stelt de patiënten in staat in alle sanitaire veiligheid een video-oproep te doen. Op die manier blijven een vorm van contact en een sociale band bestaan die van essentieel belang zijn.

De verspreiding van het coronavirus raakt de hele maatschappij, alle sectoren en alle generaties. Voor de senioren zijn de gevolgen aanzienlijk. Terwijl alle bevoegde regionale autoriteiten van België (in Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) voorzorgsmaatregelen aankondigen, bevestigen of versterken die in de meeste gevallen bestaan uit het verbieden of drastisch beperken van de bezoektijden, kunnen we ons afvragen hoe de bij de medische verzorging zo belangrijke sociale banden in stand gehouden kunnen worden. Als gevolg van de urgentie heeft het bedrijf ZoraBots uit Oostende, dat humanoïde robotica-oplossingen levert, besloten de robotten James ter beschikking te stellen aan de senioren en de bejaardentehuizen in het land. James is mobiel en heeft geen enkel fysiek contact nodig en kan zo zorgen dat de bewoners contact houden met hun naasten (familie, vrienden…). “Wij hebben onze firma opgericht, omdat we er heilig van overtuigd zijn dat robots goed werk kunnen doen en de Mens daadwerkelijk van dienst kunnen zijn. Sinds meer dan 5 jaar worden onze robots gebruikt in talrijke gezondheidscentra (ziekenhuizen, bejaardentehuizen…) en nemen zij deel aan verzorgingsprogramma, vertellen Fabrice Goffin en Tommy Deblieck de co-CEO’s van Zorabots.

Tegenover de covid-19 en een situatie die het gevoel van eenzaamheid van de ouderen in ons land nog verergert, konden we niet werkeloos toezien. We hebben dan ook heel vanzelfsprekend het idee opgevat om onze robots James gratis uit te lenen aan de structuren die hierom vragen, om te trachten deze sociale band, die onze senioren zo hard nodig hebben, onder de best mogelijke sanitaire voorwaarden in stand te houden”. Gedurende de hele periode van de beperkende maatregelen zullen de robots James van ZoraBots dan ook gratis ter beschikking worden gesteld aan Belgische bejaardentehuizen. “We willen nuttig zijn en snel reageren. De structuren hoeven alleen maar contact met ons op te nemen en voor zover onze materiële middelen het toelaten, zullen wij hun een robot leveren en lenen die over een uiterst vereenvoudigde gebruiksinterface beschikt. Dit alles, zonder enige tegenprestatie”. vervolgen de oprichters en bestuurders van de onderneming. Het gevoel van eenzaamheid is al een fundamenteel dagelijks probleem en het is dan ook zaak deze situatie niet te verergeren en aan de morele en sociale gevolgen te denken voor de meest kwetsbaren onder ons.

ZoraBots is een wereldspeler met 16 distributeurs in 22 landen. Ondertussen werden deze distributeurs gecontacteerd om het initiatief wereldwijd mede te repliceren. De reacties zijn zeer positief waarbij wij nu reeds kunnen stellen dat dit verder zal worden uitgebreid in andere landen.

“Veiligheid is uiteraard onze eerste bezorgdheid in deze moeilijke periode. Maar we mogen niet vergeten dat de situatie een grote impact heeft op oudere mensen die in woonzorgcentra of ziekenhuizen verblijven. We zijn blij als eerste een Zorabot te mogen uittesten en hopen dat dit voor heel wat mensen een oplossing biedt om in contact te blijven met hun familie of vrienden.” BART TOMMELEIN, burgemeester van Oostende

Telenet ondersteunt ook Telenet zal een 4G router-oplossing. John Porter, CEO Telenet: “Met plezier steunen wij het initiatief van Zora Robotics door -waar nodig- de connectiviteit in de rusthuizen te versterken. Wij zetten onze producten en diensten ten volle in om mensen met elkaar te verbinden en de eenzaamheid van ouderen te helpen doorbreken. Samen erdoor!”

Hoe kan de robot James helpen?

James is een mobiele robot die zich op autonome wijze van kamer tot kamer kan verplaatsen. Met de hulp van een professionele zorgverlener van de afdeling kan iedere bewoner zo van zijn naasten een telefoonoproep ontvangen, al dan niet met beeld. Om contact te houden en elkaar te zien zonder enig risico te lopen. “We hebben heel snel een vereenvoudigde interface ontwikkeld voor een zo flexibel mogelijk gebruik en een grote autonomie binnen de gezondheidsstructuren”, lichten Tommy Deblieck en
Fabrice Goffin verder toe. Behalve de autonomie en het gebruiksgemak is het belang van deze specifieke voorziening het feit dat er geen enkel lichamelijk contact nodig is. Dat betekent dat het risico van verspreiding van het virus door het delen van tools en “devices”, zoals een tablet, een telefoon of een laptop aanzienlijk verminderd wordt. Alles gaat via spraakbesturing