Bart Tommelein lijsttrekker voor de Oostendse liberalen en ‘Trots op Oostende’

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Op 26 oktober kozen de Oostendse liberalen hun lijsttrekker voor de lokale verkiezingen van oktober 2024. Huidig burgemeester van de stad, Bart Tommelein, had geen enkele tegenkandidaat en werd unaniem verkozen tot lijsttrekker. Wat ook wil zeggen dat hij de gemeenschappelijke lijst ‘Trots op Oostende’ zal trekken.

De verkiezingen voor het lijsttrekkerschap van de Oostendse liberalen vond plaats op 26 oktober. Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, had geen enkele tegenkandidaat. Met een geheime stemming werd hij unaniem verkozen tot lijsttrekker. Door zijn aanstelling wordt Bart Tommelein ook automatisch lijsttrekker van ‘Trots op Oostende’, het gemeenschappelijke project van Open Vld, Groen en cd&v Oostende en onafhankelijken. De top 3 van deze lijst ligt daardoor vast. Na Bart Tommelein staat Natacha Waldmann, schepen van Welzijn en Zorg gevolgd door schepen voor Vrije Tijd, Bart Plasschaert. De diversiteit van de drie partijen zorgt voor de kracht van dit project.

De speerpunten die belangrijk zijn voor de verschillende partijen zijn reeds gekend. Armoedebestrijding blijft prioriteit: het armoedebeleidsplan willen we nog verder versterken. We gaan de strijd aan met segregatie en focussen op het leren van Nederlands. Ook wonen blijft een uitdaging. Betaalbare en kwalitatieve woningen, een evenwicht tussen wonen en tweedeverblijven, moderne woonvormen alle kansen geven. De mobiliteit willen we verder aanpakken met een integraal en samenhangend plan voor de volledig stad. We staan voor een geïntegreerd beleid rond tewerkstelling en willen wat activeringsbeleid betreft een versnelling hoger schakelen. Dit zowel voor eigen inwoners als voor nieuwkomers. Een job is zoveel meer dan enkel een inkomen verwerven. Ook op het vlak van natuur, klimaat, economie, vrije tijd … staan de neuzen in dezelfde richting. Uiteraard worden deze punten in een verdere fase uitgediept tot een partijprogramma.

In de komende weken zal elke partner van ‘Trots op Oostende’ verder werken en de zoektocht starten naar kandidaten voor de gezamenlijke lijst. Op de lijst zal ook plaats zijn voor minstens 3 onafhankelijke kandidaten die trots zijn op onze stad en samen willen werken om onze stad nog beter te maken.

“Ik ben heel tevreden dat de Oostendse liberalen mij het vertrouwen geven en ik ook ‘Trost op Oostende’ mag trekken. Ik kijk alvast positief naar de toekomst. Deze drie partijen willen samen verder voor én met de Oostendenaars. Omdat we de afgelopen jaren bakens verzet hebben voor onze stad en we dit de komende jaren willen blijven doen. We begrijpen dat de veranderingen heel wat teweeg hebben gebracht in onze stad maar geloven dat ze zorgen voor een grotere leefbaarheid, meer veiligheid, een beter aanpak van armoede, meer tewerkstelling, enz.”, aldus Bart Tommelein.