Babbeldrinks brengen buren samen

Geplaatst op Posted in Samenleven, Stad Oostende

Stad Oostende roept deze zomer iedereen op om deel te nemen aan babbeldrinks, een initiatief waarmee mensen aangemoedigd worden om in een ongedwongen sfeer samen te zijn met de buren. De babbeldrinks vinden iedere eerste vrijdag van de maand plaats vanaf juli tot en met oktober.

Tijdens de coronaperiode werd duidelijk dat het hebben van een goede buur een groot verschil kan maken: een buur die een luisterend oor biedt, een klusje doet voor een ander of zich engageert in de wijk…Onlangs kwam er een oproep van een inwoner om die verbondenheid tussen buren nog te versterken door buren te stimuleren om samen voor hun deur, op de stoep of aan de vensterbank samen iets te drinken en bij te praten. Stad Oostende wil dit burgerinitiatief uiteraard ten volle ondersteunen en organiseert daarom drinks met de buren ofwel babbeldrinks.

Babbeldrinks voor meer verbondenheid
Contact met de buren zorgt voor een groter gemeenschapsgevoel en meer verbondenheid in de onmiddellijke woonomgeving. Voor mensen zonder groot netwerk vormen buren vaak een belangrijke vorm van sociaal contact.

Eind mei reeds lanceerde Stad Oostende de oproep voor ‘Europese Dag van de Buren’ waarbij Oostendenaars hun buur konden nomineren om ze in de bloemetjes te zetten. Het belang van een goeie buur werd in het afgelopen jaar nog meer duidelijk en het zijn net die sociale contacten die Stad Oostende wil versterken, ook na corona. Daarom gaat de Stad nu nog een stapje verder en lanceert het maandelijkse ‘Babbeldrinks’.

De babbeldrinks zullen vanaf vrijdag 2 juli iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvinden in alle wijken van de Stad en dat tot en met oktober. Concreet zijn er dus vier data: 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober.

Inwoners van Stad Oostende die in een meergezinswoning (appartement) wonen, kunnen uiteraard met hun buren afspreken bij een van de veertig babbelbanken in de Stad (www.oostende.be/babbelbank) of bij de plaatselijke terrassen van de Oostendse horeca.

Evaluatie

Na de laatste babbeldrink in oktober, zal Stad Oostende het project evalueren. Na een positieve evaluatie worden de babbeldrinks ook de volgende jaren georganiseerd. In dat geval zouden de ontmoetingscentra van de Stad ingeschakeld worden samen met enkele sleutelfiguren uit de wijken.