Actie reinheid Politie Oostende: pluim voor de handelaars

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Veiligheid

Op 14 en 15 oktober organiseerde de lokale politie samen met de dienst Openbaar Domein twee acties rond reinheid. Zondagavond werd er gecontroleerd op het te vroeg buiten plaatsen van afval door burgers, een dag vóór de ophaling. Maandagochtend ging het team op pad om te controleren op het reglementair aanbieden van afvalcontainers voor winkels en restaurants.

Actie huisvuilophaling: 33 vaststellingen waarvan 5 op heterdaad

In Oostende mag afval pas vanaf 5 uur ’s morgens worden buitengezet en kan het worden opgehaald vanaf 7u. Wie afval te vroeg buitenzet riskeert een GAS-boete van 60 euro. Tijdens de controle op zondagavond in de wijken Mariakerke en het centrum deed de politie 33 vaststellingen, waarvan 5 op heterdaad.

“De regels voor afvalophaling zijn streng maar noodzakelijk, want als vuilniszakken te lang buitenstaan scheuren de meeuwen ze open” aldus burgemeester Bart Tommelein. “Als mensen zich niet aan die regels houden, kan dat voor heel wat overlast zorgen. De politie en de stadsdiensten controleren daarom regelmatig of afval correct wordt buitengezet.”

Voor Oostendenaars die hun afval niet kunnen buitenzetten tussen 5 en 7 uur, zijn de afvalstraten een goed alternatief. Iedereen kan er elke dag terecht tussen 7u en 22u. PMD, glas en papier en karton kan je daar gratis kwijt, voor huisafval betaal je slechts 50 cent. Voor problemen in de afvalstraten kan men steeds het gratis telefoonnummer 0800/92491 bellen.

Actie afvalcontainers: slechts 5 vaststellingen

De actie spitste zich niet alleen toe op particulieren, maar ook op handelaars. Ook zij dienen hun afvalcontainers afgesloten en op het reglementaire tijdstip buiten te stellen. Maandagochtend was er een controle in alle wijken (voornamelijk winkels en restaurants). 145 containers werden gecontroleerd en er werden slechts 5 vaststellingen opgemaakt, allen in de wijk Mariakerke.

“De acties werpen duidelijk hun vruchten af”, zegt Directeur Operaties Hannelore Hochepied. “We organiseren ze maandelijks, in goede samenwerking met de dienst Openbaar Domein van Stad Oostende. Het aantal vaststellingen neemt telkens af en tijdens deze actie scoorden vooral de handelaars erg goed. We blikken tevreden terug. De sensibilisering doet haar werk.”

Laat een reactie achter