Aanduiding camerabewaking op 70-tal hotspots in strijd tegen sluikstorten en hondenpoep

Geplaatst op Posted in Politie, Veiligheid

Vanaf vandaag staat op een 70-tal locaties in Oostende aangeduid dat je gefilmd kan worden in de strijd tegen sluikstorten en hondenpoep. De onbemande camera’s worden ingezet om mensen op heterdaad te betrappen. Stad Oostende en de Lokale Politie rekenen erop dat de zichtbare aanduiding overtreders zal doen nadenken.

Stad Oostende besliste in het bestuursakkoord 2019-2025 om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten, waaronder ook het achterlaten van hondenpoep en sigarettenpeuken valt. Overtreders kunnen zonder pardon een GAS-boete krijgen (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Omdat het niet altijd mogelijk is om overtreders op heterdaad te betrappen, worden ook mobiele camera’s ingezet.

70-TAL hotspots

Op basis van vaststellingen door de Politie en de Gemeenschapswachten, werden in Oostende een zeventigtal ‘hotspots’ vastgelegd. Dat zijn plaatsen waar de voorbije jaren een duidelijke zwerfvuilproblematiek bestond: speelpleinen, afvalstraten, banken in parkjes, alleenstaande vuilnisbakken… Op die hotspots of de weg er naartoe, hangt voortaan een afbeelding dat je gefilmd kan worden door onbemande camera’s. Er wordt niet op elke locatie constant gefilmd, maar het is wel steeds mogelijk. De manier van werken werd grondig afgetoetst met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) en voldoet aan de privacywetgeving.

Sensibiliseren

Stad Oostende en de Lokale Politie rekenen erop dat de zichtbare aanduiding van het gebruik van camera’s, inwoners en bezoekers zal sensibiliseren. Wie een afbeelding ziet hangen dat er gefilmd kan worden, beseft dat de kans op betrapping steeds reëel is.

“Veel Oostendenaars ergeren zicht terecht aan zwerfvuil en hondenpoep. We doen er alles aan om overtreders aan te pakken” besluiten Burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker.