Aan het werk!

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Hefboom 1 van ons armoedebeleidsplan is ‘stabiele tewerkstelling’. Een job is én blijft
een belangrijke schakel om armoede te bestrijden. We zetten in op activeren, talent
en werkbaar werk. VDAB, de stad, Het Economisch Huis en Perspectief werken als team om Oostendenaars te activeren. Een job ondersteunt het gevoel van eigenwaarde en vergroot het sociaal
contact. Werken loont! Voor Oostendenaars die langer dan twee jaar werkloos zijn, is de stap naar de
arbeidsmarkt enorm. De werkervaring en de competenties ontbreken. Om langdurig werkzoekenden te integreren op de arbeidsmarkt richt de Stad Oostende, samen met Perspectief, 39 leerwerkplekken in waarvan 12 binnen de stad zelf. Via gemeenschapsdienst gaan we aan de slag.