25 nieuwe arbeidsplaatsen dankzij sociale economieproject Lavoro

Geplaatst op Posted in Economie, Stad Oostende

Via de projectoproep sociale economie van de stad Oostende diende Lavoro, de werkgeversassociatie van de Oostendse Maatwerkbedrijven, een aanvraag in om 25 nieuwe arbeidsplaatsen te ontwikkelen volgens een flexibel werksysteem. Het gaat om mensen die door gezondheidsproblemen of een langere afstand tot de arbeidsmarkt uit de boot vallen in het reguliere economische circuit, maar nu wel knelpuntvacatures kunnen invullen binnen de sociale economie. Stad Oostende ondersteunt het project met 100.000 euro.

Een tijdje geleden begonnen de Oostendse Maatwerkbedrijven een werkgeversassociatie met ondersteuning van Stad Oostende. Dit project bewijst nu zijn nut met de creatie van 25 nieuwe arbeidsplaatsen binnen de sociale economie.

Lavoro vzw is een nieuw opgericht samenwerkingsverband van drie Oostendse Maatwerkbedrijven: Kringloopcentrum Kust vzw, De Oesterbank vzw en De Duinenwacht vzw. Het opzet van Lavoro is om de brug tussen werkgevers en werkzoekenden te verkleinen en werknemers tewerk te stellen in de sociale economie. Door de oprichting van dit samenwerkingsverband ontstaat de mogelijkheid om op termijn 49 extra mensen aan te werven.

Een eerste concreet project zou dit jaar al 25 aanwervingen opleveren. De nieuwe medewerkers krijgen een persoonlijk traject met daarbij een ondersteuningsplan dat moet leiden tot een duurzame tewerkstelling.  Voor de uitwerking van dit initiatief krijgt Lavoro een financiële ondersteuning van 100.000 euro van de Stad Oostende.

Doelgroepwerknemers

De 25 aanwervingen worden ingezet als doelgroepwerknemer, zowel binnen de Oesterbank, De Duinenwacht als in de Kringwinkel. Het gaat om mensen in een VOP-statuut, dat betekent mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem dat hun functioneren op de werkvloer bemoeilijkt. Normaal maakt deze doelgroep geen of weinig kans om aangeworven te worden binnen de maatwerkbedrijven. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar de doelgroepen van laaggeschoolden jonger dan 25 en personen vanaf 55 jaar.

De 25 nieuwe medewerkers zullen  ingezet worden voor knelpuntvacatures binnen de sociale economie. Via een rotatiesysteem  zullen ze op verschillende maatwerklocaties in Oostende aan de slag gaan. Meer info over Lavoro is te vinden op www.lavorowerkt.be.