Vlaamse steun voor Westerkwartier

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

De wijk Westerkwartier is een boeiende en bloeiende wijk. Dat de wijk leeft, is het minste wat je kan zeggen. Het is het dichtbevolkste stukje Oostende. Dit bestuur zet hard in op leefbaarheid en samenleven binnen dit stadsdeel. Binnen het project ‘Oostende, Zorgzame buurtrenovatie Westerkwartier’, waarvoor de stad al kon rekenen op 800.000 euro Vlaamse steun, wordt bijvoorbeeld nagedacht over het openstellen van de Koninklijke serres voor de buurtbewoners. Evengoed gaat het over het plaatsen van bijkomende afvalkorven en het weghalen van kapot straatmeubilair zoals op het Sint-Catharinaplein. De stad kan vandaag bijkomend rekenen op 60.000 euro steun vanuit Vlaanderen. Minister Bart Somers Vlaamse steun voor Westerkwartier maakt geld vrij om de wijk nog aantrekkelijker, leefbaarder en duurzamer te maken via een stadsvernieuwingsproject. Met deze middelen van de conceptsubsidie wordt nu onderzocht hoe je het openbaar domein kan wijzigen om de leefbaarheid een boost te geven. “Openbare ruimte is schaars én druk bezet. Van mobiliteit tot een plek om tot rust te komen, het moet er allemaal gebeuren. Samen met het Stadsatelier buigen we ons nu over de sociale mix, energiezuinigheid, mobiliteit … Kortom, alle uitdagingen voor de toekomst’, aldus schepen Kurt Claeys.