Topjaar voor de Oostendse haven

Geplaatst op Posted in Flash, Haven, Stad Oostende

Positief nieuws uit de haven. 2022 was niet alleen een jubileumjaar – de haven vierde haar 25-jarig bestaan – maar het was ook een topjaar. De haven boekte het beste financiële resultaat sinds 1998. De realisaties in cijfers zijn misschien abstract. 4.658 invaarten en een stijging van de toegevoegde waarde van 200 miljoen euro zijn moeilijk te vatten. Dat er 450 extra jobs werden gecreëerd sinds 2019 toont ons het succes wel duidelijk.

Er werd in 2019 gekozen voor een pad van investeringen. Er was een inhaalbeweging op het vlak van veiligheid en onderhoud van de infrastructuur. Die keuze werpt vruchten af. De successen laten toe om verder te investeren en nog meer investeerders aan te trekken. Ook dochteronderneming REBO, Renewable Energy Base Oostende, doet het goed. Dit jaar wordt nog 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in een loods van ruim 6.900m2 om meer trafiek te kunnen verwerken. “We mogen de rol van de Oostendse haven in het havenlandschap niet onderschatten. De haven zet in op continuïteit binnen de blauwe economie, lift-on lift-off, bulk & project cargo, cruises & roll-on roll-off, de circulaire industrie en de visserijsector. Deze laatste is trouwens een zeer belangrijke pijler”, besluit Alan Van Laer.