Stem Oostende tot Fietsgemeente 2024!

Geplaatst op Posted in Mobiliteit & Parkeren, Openbaar Domein, Stad Oostende

Vanaf 22 mei 2023 kun je meestemmen voor de Fietsgemeente van Vlaanderen. Oostende zet de laatste jaren sterk in op fietsvriendelijke initiatieven. Denk maar aan de fietsstraten, zone 30, het jaarlijkse fietsexamen en de trajecten rond veilige schoolomgevingen. Stem Oostende tot Fietsgemeente!

Op 22 mei 2023 start de verkiezing tot Fietsgemeente van Vlaanderen, een organisatie van Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Vlaanderen. Een eerste luik is een online publieksbevraging. Aansluitend bezoekt een onafhankelijk studiebureau de genomineerde steden en gemeenten om er een terreinonderzoek te verrichten. Hierbij wordt de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid gescreend. Uit de resultaten van beide onderdelen volgt een top 3 en wordt de titel van Fietsgemeente 2024 uitgereikt.  

Fietsvriendelijke initiatieven

Oostende heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden en nam in dat kader al diverse initiatieven. Concreet pakte de Stad uit met fietszones, fiets- en schoolstraten, zone 30, diverse trajecten in kader van ‘Veilige schoolomgevingen’, toegangsbeperking tonnage met venstertijden in schoolomgevingen, het aanbrengen van borden B22-B23 (veilig door rood fietsen), het project ‘Bereikbaar Oostende’, de verkeerseducatieve route, de organisatie van het jaarlijks fietsexamen, de wedstrijd ‘Fietsschool van Oostende’, het fietsactieplan  en nog veel meer. We blijven verder werken aan een stad waar het aangenaam is om te fietsen. Het werk is nooit af, maar we hebben de voorbije jaren al grote stappen gezet om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken. 

15 minutenstad

Bovendien heeft de stad nog een belangrijke troef: Oostende is een ‘15 minutenstad’. Dit betekent dat het oud centrum vanaf overal binnen de 15 minuten kan bereikt worden via vrijliggende fietspaden, zones 30 en fietsstraten of fietszones. Onderweg vind je daarbij alles wat je nodig hebt: wonen, handelszaken, scholen, werk en vrije tijd. Oostende is de meest compacte centrumstad van Vlaanderen. Ideaal dus om je fiets te gebruiken voor zo veel mogelijk van je verplaatsingen.

Stem je mee?

Stem je ook voor Oostende als Fietsstad van Vlaanderen? Surf dan snel naar www.fietsgemeente.be. Deelnemen kan van 22 mei tot 30 juni 2023. Doen!