Stad Oostende gaat voor veilige schoolomgevingen en weert het zwaar verkeer tijdens de (school)spits

Geplaatst op Posted in Onderwijs, Openbaar Domein, Stad Oostende, Veiligheid
Om de veiligheid in schoolomgevingen te verhogen, voert Stad Oostende na de paasvakantie een tonnagebeperking in. In de omgeving van de scholen zullen er tijdens de spitsuren geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen rijden. De maatregel komt er ook op vraag van verschillende scholen.

Vorig jaar startte Stad Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de lokale politie Oostende met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. In samenspraak met de scholen worden de schoolomgevingen volledig gescreend.

Zwaar verkeer weren

Eén van de knelpunten die naar boven kwam in het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’ is het zwaar verkeer in de buurt van scholen, op momenten dat grote aantallen leerlingen aankomen en vertrekken.

Met de invoering van een tonnagebeperking in de schoolomgeving wil Stad Oostende vermijden dat het verkeer van en naar school, met veel fietsers en voetgangers, in conflict komt met zwaar verkeer zoals de leveringen van goederen. Op die manier wordt er verder gebouwd aan een veilige stad en worden veilige en duurzame verplaatsingen aangemoedigd.

Wat, waar en wanneer?

De maatregel wordt ingevoerd vanaf 19 april 2021. Concreet gaat het om een tonnagebeperking tot 3,5 ton in alle schoolomgevingen in Oostende en dat tijdens de volgende schoolspitsuren:

  • Van maandag tot en met vrijdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Op woensdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 11.00 en 13.00 uur

De zones werden afgebakend in samenspraak met de lokale politie en worden ter plaatse aangeduid met een verkeersbord en onderbord waarop de tonnagebeperking (3,5 T) en de venstertijden zullen worden vermeld.

De toegangsbeperking geldt voor vrachtwagens. Andere voertuigen, zoals (lijn)bussen en hulpdiensten, krijgen wel nog toegang. Een vrachtwagen mag wel stilstaan tijdens het tijdsvenster van de tonnagebeperking, bijvoorbeeld om te laden of lossen, maar mag niet rijden.

Communicatie naar de handelaars en evaluatie

Stad Oostende zal in nauwe samenwerking met het Economisch Huis alle handelaars de nodige informatie aanreiken zodat zij zich tijdig kunnen organiseren.

In de eerste helft van juni 2021 wordt het project geëvalueerd, in samenspraak met de scholen, lokale politie en de handelaars.