Spuitenpatrouille toont zijn nut

Geplaatst op Posted in Politie, Samenleven, Stad Oostende, Veiligheid, Welzijn
Net als andere steden heeft ook Stad Oostende geregeld te maken met zwerfspuiten. Zwerfspuiten zijn drugs- of medicatiespuiten die gebruikers weggooien in de publieke ruimte (pleintjes, bloembakken, riool, …).

Vorig jaar ging Stad Oostende van start met een ‘Spuitenpatrouille’ om het probleem extra aan te pakken. Na een evaluatie blijkt de Spuitenpatrouille een succes.┬áMedewerkers van de reinigingsdienst gaan dagelijks op pad om zwerfspuiten op te ruimen. Sinds vorig jaar worden ze hierin versterkt door een heuse Spuitenpatrouille.

Veilig opruimen

We wijzen graag op het gevaar van dergelijke spuiten. Deze als burger zelf oprapen is geen goed idee. Men kan zich eraan prikken en zo besmet raken met verschillende soorten ziektes, zoals hepatitis of HIV. De Spuitenpatrouille gaat specifiek op zoek naar zwerfspuiten en ruimt deze veilig op. Met de Spuitenpatrouille hebben we met de stad extra kunnen inzetten op de veiligheid van de burger. Via dit project zetten we in op schadebeperking, veiligheid en preventie.

Evaluatie

De Spuitenpatrouille gaat tweemaal per week 2 uur op stap om zwerfspuiten actief op te sporen en veilig op te ruimen. Hiervoor zet de Stad een team van 10 vrijwilligers in. Ondertussen is de Spuitenpatrouille al een jaar op pad. En dat blijkt zijn vruchten af te werpen. Dankzij de Spuitenpatrouille worden de probleemlocaties duidelijk in kaart gebracht en kan gericht worden gezocht en geïntervenieerd. De Spuitenpatrouille is op die manier een extra kracht om onze stad veilig en proper te houden.

In de periode tot augustus werden dit jaar 353 spuiten opgeruimd.