Schaakborden voor personen met een visuele beperking in ontmoetingscentra

Geplaatst op Posted in Ontmoetingscentra, Stad Oostende

Het Stadsbestuur kocht 10 schaakborden aan voor mensen met een visuele beperking. De toegankelijkheid en participatie van alle Oostendenaren aan het verenigingsleven staat hoog op de agenda. Schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti (Open VLD) en schepen bevoegd voor de Ontmoetingscentra Maxim Donck (N-VA) overhandigden de schaakborden op dinsdag 7 januari aan schaakclub Pion 68.

Een nieuwjaarsgeschenk

De ontmoetingscentra zijn traditioneel de plaatsen waar het verenigingsleven van vele Oostendenaars zich afspeelt. Het is er vaak gezelligheid troef. Schaakclub Pion 68 organiseert speelavonden in OC De Blomme. Hun ledenclub staat open voor mensen met een beperking. Om iedereen volwaardig en zelfstandig te laten deelnemen, zijn de schaakborden voor mensen met een verminderd zicht voor hen een welkome aanvulling.

Bruggenbouwers

“Elk individu heeft het recht om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving, vertelt schepen Hina Bhatti. Clubs en verenigingen hebben een belangrijke sociale functie als bruggenbouwers tussen mensen. Men leert elkaar kennen en bouwt een vriendenkring op. De aankoop van aangepaste schaakborden is dan ook een belangrijke stap om het gevoel van welbehagen onder de mensen te vergroten.”

Schepen Maxim Donck vult aan: “Onze Stad heeft vele en diverse hobbyclubs die hun activiteiten uitoefenen in de Ontmoetingscentra. Het is belangrijk dat iedereen betrokken is. Het warme imago van onze centra wordt met dit initiatief kracht bijgezet. Bezoekers van de OC’s, en dan voornamelijk van het Ontmoetingscentrum De Blomme waren zelf vragende partij om hun medemens te betrekken via dit initiatief. Zo’n warm signaal konden we als Stad geenszins negeren en samen met Schepen Bhatti zijn we onmiddellijk tot actie over gegaan. Met de Ontmoetingscentra willen we alle mensen bereiken, ook zij die door een beperking het iets minder makkelijk hebben. Dat was ons bestuursakkoord en dit voeren we ook uit.”

Voelborden

De aanpassingen op de schaakborden zijn voelbaar. De zwarte velden liggen iets hoger dan de witte velden en de speelstukken hebben onderaan een pinnetje waarmee ze vastzitten op het veld. De zwarte schaakstukken hebben bovenaan een kleine punt. De stukken op het voelbord mogen aangeraakt worden, dit in tegenstelling tot deze op het werkelijke speelbord. FIDE, de Internationale schaakfederatie, voorziet in het reglement voor mensen met een visuele beperking, de mogelijkheid dat een assistent de schaakstukken op het werkelijke bord verplaatst.

Iedereen hoort er bij

“Kleine ingrepen betekenen een wereld van verschil voor mensen met een beperking.. Door de aanwezigheid van aangepaste schaakborden in OC De Blomme krijgen mensen met een visuele beperking de fysieke mogelijkheid om zonder hindernissen een spel te spelen tegen iemand anders. Zo geven we het signaal aan de samenleving dat iedereen er bij hoort. Die gelijkwaardige toegankelijkheid is waar we voor alle Oostendenaren naar streven”, besluit schepen Hina Bhatti.

Laat een reactie achter