Oproep verlopen concessies en verwaarloosde graven op de begraafplaats Stuiverstraat

Geplaatst op Posted in Begraafplaatsen, Stad Oostende

Stad Oostende doet een oproep naar de houders van een grafconcessie op de begraafplaats Stuiverstraat om indien gewenst de concessies die binnenkort verlopen, te verlengen. Ook de concessiehouders van verwaarloosde graven worden opgeroepen om de graven in ere te herstellen. Eenzelfde oefening deed de stad vorig jaar ook al voor de begraafplaats in Stene.

Een concessie is het huren van een rustplaats op de begraafplaats. Dit kan gaan over een grondconcessie, een columbariumconcessie of een concessie op het urnenveld. Deze concessies worden afgesloten voor een bepaalde duur. Als de concessie afloopt, kan Stad Oostende de graven laten verwijderen.
Aanplakking van de aankondiging

In oktober van het jaar dat het verstrijken van de concessie voorafgaat, wordt aan de ingang van de begraafplaats en aan de graven zelf een bericht aangeplakt. Ook verwaarloosde graven krijgen een bericht aangeplakt. Als de nabestaanden na 15 maand niet gereageerd hebben op dit bericht, dan loopt de concessie af.

Net zoals dit vorig jaar gebeurde voor de begraafplaats in Stene, doet Stad Oostende nu een oproep naar de houders van een grafconcessie op de begraafplaats Stuiverstraat. Indien gewenst kunnen de concessies die binnenkort verlopen, worden verlengd. Ook de concessiehouders van verwaarloosde graven worden opgeroepen om de graven in ere te herstellen.

Schepen van Begraafplaatsen Hina Bhatti geeft wat extra duiding: “Concreet gaat het over 1325 verlopen concessies en 896 verwaarloosde graven die aangeplakt worden.”

De aanplakking is de eerste fase om plaats te creĆ«ren voor nieuwe graven. Schepen Hina Bhatti: “Iedere belanghebbende kan tot 31 december 2023 reageren door ofwel een aanvraag te doen voor de verlenging van de grafconcessie of door het graf te herstellen. Indien er niets wordt ondernomen, zullen de concessies op die graven vanaf 1 januari 2024 vervallen. Dan kan Stad Oostende ervoor kiezen om deze graven te ontruimen en op deze wijze plaats maken om nieuwe concessies te geven.”

Een concessie aanvragen kan via www.oostende.be/begraafplaatsen. Je vindt er ook meer info en de mogelijkheid om een afspraak te maken om langs te komen in het Stadhuis.