Oproep nieuwe erfgoedpremie

Geplaatst op Posted in Erfgoed, Stad Oostende

Elke jaar organiseert de Vlaamse Regering een oproep voor erfgoedpremies. Wie een beschermd pand of een beschermde site wil restaureren of wie een herbestemmingsproject wil realiseren binnen een beschermd pand, kan zich kandidaat stellen.

De Vlaamse Regering lanceerde onlangs een nieuwe oproep voor de restauratie van onroerend erfgoed met een exclusieve woonfunctie. Met deze oproep wil de regering projecten ondersteunen die focussen op het behoud en de restauratie van erfgoedkenmerken en het garanderen van de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten uit de Vlaamse Codex Wonen.

Voor deze oproep komen panden in aanmerking die eigendom zijn van:

  • een natuurlijk persoon
  • een kleinschalige vereniging
  • een kleinschalige onderneming
  • een gemeente
  • een welzijnsvereniging
  • een sociale huisvestingsmaatschappij
  • studentenhuisvesting gekoppeld aan een onderwijsinstelling

De oproepprocedure bestaat uit twee rondes: een preselectieronde en een definitieve indieningsronde. De deadline voor het indienen van het preselectiedossier is 1 november 2021.

“De Vlaamse regering ondersteunt eigenaars van beschermde panden. De restauratie van deze panden moet aan een pak voorwaarden voldoen. Hier hangt een prijskaartje aan vast. Ik doe dan ook een warme oproep aan de eigenaars om de mogelijkheden die de Vlaamse Regering biedt, te bestuderen”, aldus schepen Kurt Claeys bevoegd voor erfgoed.

Informatie over de Relance-oproep Erfgoed – Wonen en de procedure is te vinden op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.