Nieuwe verordening handelszaken in de maak

Geplaatst op Posted in Economie, Stad Oostende

Stad Oostende heeft een voorstel voor een nieuwe verordening voor activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen. Het nieuwe reglement zorgt voor meer flexibiliteit bij de aanvraag van pakweg een terras en waakt ook over de toegankelijkheid en kwalitatieve invulling van de openbare ruimte.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde recent een nieuwe stedelijke verordening goed met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen.

De nieuwe verordening wil alle stedelijke reglementen die van toepassing zijn op handelaars zo veel mogelijk groeperen. De bestaande verordeningen over markten, ambulante handel, terrassen, uithangborden,… werden opgefrist en worden voortaan gebundeld in de nieuwe eengemaakte verordening. Bij de herwerking legde Stad Oostende de focus op administratieve vereenvoudiging voor de ondernemers, meer flexibiliteit om individuele dossiers in hun context te beoordelen en meer aandacht voor de kwaliteit van het straatbeeld en de publieke ruimte.
Terrassen: ook combinaties zijn mogelijk

De nieuwe verordening zorgt voor meer flexibiliteit voor ondernemers wanneer zij een terras willen plaatsen. In Oostende kan een horecazaak verschillende soorten terrassen aanvragen: tijdelijke open terrassen, permanente open terrassen, overbouwde terrassen (waarvan ramen en dak weggenomen kunnen worden) en gesloten terrassen met een vaste constructie. De nieuwe verordening maakt het mogelijk dat Stad Oostende een combinatie kan vergunnen: bijvoorbeeld een permanent terras (open of overbouwd), waarbij dan in het hoogseizoen tijdelijk nog een zone bijkomt met losstaande tafels en stoelen.

In de vorige verordening stonden heel wat gedetailleerde richtlijnen en verboden voor terrassen in specifieke zones en straten. Dit zorgde voor een complex reglement waar ondernemers niet altijd makkelijk hun weg in vonden. De nieuwe verordening vertrekt vanuit algemene regels voor de hele stad, met uitzondering van enkele pleinen in het oude centrum. Stad Oostende wil vanaf nu alle aanvragen voor terrassen beoordelen vanuit het individuele ingediende dossier.

De bestaande vergunningen die momenteel toegekend zijn blijven uiteraard geldig. Nieuwe aanvragen zullen volgens de nieuwe regels beoordeeld worden.

Duurzaam, toegankelijk en esthetisch

Naast terrassen, schept de nieuwe verordening ook een duidelijk kader voor alle extra voorwerpen die een handelszaak of onderneming kan aanvragen op het openbaar domein: denk aan automaten, stoepborden, buitenetalages, lichtreclames, fietsrekken, braadspitten, luifels, enzoverder.

De verordening maakt duidelijk welke van deze objecten al dan niet vergunningsplichtig zijn. Stad Oostende vertrekt in de verordening vanuit drie basisprincipes: gebruik van kwalitatieve, veilige en duurzame materialen, het vermijden van ‘visuele vervuiling’ en toegankelijkheid. Wanneer handelszaken terrassen of andere voorwerpen op het openbaar domein plaatsen, voorziet de verordening een aantal regels (bv. rond afstand) om een vlotte doorgang voor iedereen, inclusief mensen met een beperking, te garanderen. Ook de doorgang van de veiligheidsdiensten en de ruimte die ze nodig hebben om een interventie te doen (zoals bv. de brandweer) wordt steeds verzekerd.

Stad Oostende wil bovendien een rustgevend straatbeeld en een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte. Daarom bevat de verordening ook enkele richtlijnen rond de esthetische aanpak van terrassen en andere voorwerpen. Publiciteit voor de eigen zaak, door middel van bijvoorbeeld een eigen logo op een parasol, zal mogelijk zijn. Echt schreeuwerige reclame-opschriften voor andere producten kunnen binnen de verordening dan weer niet. Vanuit dezelfde optiek weert de verordening flits- of knipperlichten omdat ze bovendien ook voor het verkeer storend kunnen zijn. Op die manier blijft de stad voor iedereen een aangename omgeving.

Infosessie voor ondernemers

De nieuwe verordening wordt op maandag 20 december voorgelegd aan de Gemeenteraad en zal na goedkeuring volledig te raadplegen zijn op de website van Stad Oostende.

Stad Oostende en het Economisch Huis Oostende zullen begin volgend jaar (al dan niet digitale) infosessies organiseren over deze verordening, specifiek voor ondernemers en handelaars. Tijdens deze infosessies volgt dan een uitgebreide toelichting en kunnen ondernemers ook bijkomende vragen stellen. Zij kunnen ook rekenen op verdere begeleiding bij de nieuwigheden die voortaan mogelijk zijn.