Nieuw masterplan voor site Schaperye

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Net zoals voor de site Wiegelied in Mariakerke, maakt Stad Oostende werk van een masterplan voor de site Schaperye. Dit plan omvat de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang en nieuwe jeugdinfrastructuur voor Chiro Kadam en de jongerenwerking Arktos. Het ontmoetingscentrum blijft behouden.

Stad Oostende zet haar plan verder om het stadspatrimonium uit te breiden met hedendaagse en energiezuinige gebouwen. Ook op deze site willen de stad het ruimtegebruik optimaal benutten. Naast het ontmoetingscentrum krijgen de buitenschoolse kinderopvang en de jeugdverenigingen een volwaardige plaats op de site, met alle mogelijkheden om hun werking nog kwaliteitsvoller uit te bouwen. Het wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en zal de wijk Konterdam ongetwijfeld nieuw leven in blazen.

Nood aan extra ruimte

De buitenschoolse kinderopvang kampt al jaren met capaciteitsproblemen, waardoor het huidig aanbod de noden van vele jongen gezinnen niet kan inlossen.

Chiro Kadam heeft twee vestigingen op de wijk Konterdam, een woonhuis in de Guido Gezellestraat en een gebouw op de site van de Schaperye. Beide gebouwen kampen met verschillende bouwkundige problemen zoals onder meer vocht, stabiliteitsproblemen en een gebrek aan isolatie. Hierdoor moeten zij noodgedwongen gebruik maken van een aantal lokalen van de Sint-Lodewijksschool.

Jongerenwerking Arktos gebruikt voor hun werking op de wijk één van de lokalen van Chiro Kadam op de site Schaperye.

Site Schaperye als geschikte locatie

Er werd gezocht naar een nieuwe locatie met voldoende ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwen én de aanwezigheid van heel wat buitenruimte om te kunnen spelen en ravotten. Aangezien de site Schaperye reeds de huidige BKO huisvest alsook Chiro Kadam, was deze site dan ook een logische keuze.  Bovendien is er op de site een grote buitenruimte met speelmogelijkheden met een totale oppervlakte van bijna 8.500 m.

De bestaande gebouwen van Chiro Kadam worden gesloopt en de nieuwe ontwikkeling zorgt voor extra ruimtes voor de werking van de BKO en nieuwe lokalen voor Chiro Kadam en de jongerenwerking Arktos. Voor het ontmoetingscentrum wijzigt er niets .

Timing en kostenplaatje

Het dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 31 mei 2021. De start van de studieopdracht is voorzien voor het najaar van 2021. Met de bouwvergunning op zak (eind 2022/begin 2023), kan de sloop van het oude gebouw starten. De werken voor de nieuwbouw ten slotte starten ten vroegste half 2023.

De prijs voor de studieopdracht bedraagt ongeveer 110.000 euro (incl. btw). De uitvoeringskost (gebouw + omgeving) wordt geraamd op 1.100.000 euro (incl. btw).