Koninginnelaan krijgt nieuwe groenaanleg

Geplaatst op Posted in Openbaar Domein

In de Koninginnelaan zijn deze week werken gestart voor nieuwe groenaanleg. De zieke buxusplanten in de Koninginnelaan worden verwijderd. Er komen ook nieuwe aanplantingen waardoor de Koninginnelaan meer groen en kleur krijgt.

In de Koninginnelaan kampen de buxusplanten al geruime tijd met de ‘buxusmot-plaag’.

De zieke buxusplanten in de Koninginnelaan worden verwijderd. Er komen nieuwe aanplantingen waardoor de Koninginnelaan meer groen en kleur krijgt. Aansluitend worden ook de groenzones ter hoogte van de Koninklijke Stallingen en voorbij de Kaïrostraat aangepakt. Zo krijgt de hele lengte van de laan een gestroomlijnd groen karakter.

Na deze herinrichting zullen de ingezaaide planten volop kunnen bloeien. Het zal zorgen voor meer kleur en diversiteit, en ook de gezondheid van de bomen zal erop vooruitgaan.

Deze werken vinden plaats in de loop van de maand mei, er zal geen hinder zijn voor omwonenden.