Jongeren van meerderheid willen meer focus op mentale welzijn van jeugd tijdens tweede lockdown

Geplaatst op Posted in Jong VLD Oostende, Welzijn

De jongliberalen trekken aan de alarmbel en vragen extra aandacht en zorg voor jongeren. Samen met Belinda Torres-Leclercq van Jong Groen brachten ze dit op de gemeenteraad. Ze vinden dat jongeren meer moeten begeleid worden zodat hun situatie beter gemonitord kan worden. Jong VLD Oostende vraagt het bestuur om jongeren actief op te zoeken en te peilen naar hun welbevinden. Voor voorzitter Gianni Cornette is dit logisch: “Er zijn verschillende manieren om de jeugd te bereiken. Jongeren kunnen individueel aangesproken worden door scholen, jeugdbewegingen of andere jeugdorganisaties. Even tonen dat er iemand is die aan je denkt, kan een wereld van verschil maken.”

De impact op ons mentale welzijn tijdens deze coronacrisis is gigantisch. Het wegvallen van sociale contacten betekent voor vele jongeren eenzaamheid, een opgesloten gevoel en stimuleert negatieve gedachten. Het is niet omdat jongeren thuis omringd zijn door familie dat ze zich niet eenzaam voelen. Sportclubs zijn gesloten, direct contact met leeftijdsgenoten valt onverbiddelijk weg.

De liberale jongeren begrijpen dat scholen en universiteiten extra voorzichtig zijn en maximaal inzetten op afstandsonderwijs. Maar daarom mogen jongeren niet aan hun lot overgelaten worden. Er zijn collectieve acties zoals ‘Donkere gedachten’ van de Ambrassade en de wijdverspreide #ikbenbereikbaar, maar Jong VLD Oostende pleit voor een meer gerichte aanpak vanuit de stad. “Net zoals Stad Oostende inzette op een belronde bij 80-plussers, kunnen we ook het psychisch welzijn van onze jongeren bevragen. We vragen dat de stad dit opneemt in het belang van de mentale gezondheid van de jongeren in Oostende,” aldus Gianni Cornette. Collega Belinda Torres-Leclerq treedt hem bij in deze vraag.

Schepen Natacha Waldmann had oren naar de vraag van de jongeren. “Er is al heel wat gebeurd, we werken samen met de jeugdhuizen, Arktos en Habbekrats, we hebben een straathoekwerker die zich énkel focust op jongeren en onze brugfiguren houden ook de vinger aan de pols via mail, telefoon en stoepbezoeken. De vraag is terecht dus we willen een extra inspanning leveren. We gaan de sociale noodlijn van de stad versterken met expertise rond jeugdwelzijn en zullen de bestaande hulplijnen extra promoten. In december willen we met alle partners tot een globaal actieplan komen rond het psychisch welzijn van jongeren. Daarnaast kijken we ook naar projecten in andere centrumsteden.”

Gianni Cornette reageert tevreden op de extra inspanningen die het stadsbestuur wil leveren voor de jongeren: “Alleen door te luisteren naar elkaar en begrip te hebben voor deze moeilijke situatie, zullen we er samen door geraken. Ik ben blij dat het bestuur, samen met verschillende partners, deze inspanningen wil leveren voor het welzijn van onze jeugd.”