Groen licht voor bouw Air Cargo Terminal op luchthavensite

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Stad Oostende keurde eind vorige week de bouw van de ‘Air Cargo Terminal’ goed. De investering in hedendaagse en duurzame loodsen moet de service voor cargobedrijven naar een hoger niveau brengen en de luchthaven van Oostende verder professionaliseren. De vergunning kadert binnen de reeds verleende concessie van de luchthaven. Ook aan de voorwaarden van de milieuvergunning wordt niet geraakt.

Binnen de reeds verleende concessie van de luchthaven werd de bouw en de exploitatie van ‘Air Cargo Terminal’ goedgekeurd, een cargoloods met kantoorruimte. Het logistiek centrum bestaat uit een opslaghal en kantoorfaciliteiten. Dit maakt de overslag en de logistieke afhandeling van diverse producten mogelijk. Er is ruimte voor tijdelijke stockage onder goede omstandigheden in afwachting van eventuele herverpakking en transport over land.

Het ontwerp van de nieuwe cargoloods heeft een uitgesproken duurzaam karakter waarbij maximaal gebruik gemaakt zal worden van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen. Aan de voorzijde worden 16 laadkaaien voorzien voor vrachtwagens terwijl aan de achterzijde een luifel wordt opgetrokken om de goederen te ontvangen.

Er is een aparte inrit voor personeel gekoppeld aan 78 parkeerplaatsen voor personenwagens en een fietsenstalling voor 20 werknemers. Op het terrein is er parking voor 48 vrachtwagens. Met het oog op de brandveiligheid wordt een sprinklertank voorzien.

Baanwinkels deels ontlast

Minstens een deel van de van de huidige verkeersbewegingen op en rond de luchthaven zal via de nieuwe loodsen gebeuren. Door de ligging zullen vrachtwagens de lus via Duinkerkseweg niet meer moeten maken en ook vlotter het oprittencomplex van de E40- snelweg in Gistel kunnen bereiken.

De zone van de baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg wordt hier ook deels door ontlast.

Bestaande milieuvergunning blijft van kracht

De bouw van de ‘Air Cargo Terminal’ wijzigt niets aan het aantal en de tijdstippen van de vluchten op de luchthaven van Oostende. Vluchtverkeer kan – zoals op vandaag al het geval is – overdag en ’s nachts, zoals gekend in de bestaande milieuvergunning.

“De luchthaven is een troef voor Oostende. De nabijheid bij de zeehavens, het mobiliteitsnetwerk rondom de luchthaven en de goede ligging binnen Noord-Europa maken van Oostende een belangrijke speler. Om service-gericht te kunnen werken zijn investeringen zoals de bouw van de terminal noodzakelijk”, aldus schepen voor omgevingsvergunningen Kurt Claeys.