Gezamenlijk applaus en een toost aan voordeur, balkon of raam op oudejaarsavond

Geplaatst op Posted in Stad Oostende, Toegankelijkheid

Stad Oostende en vzw Verb(l)ind roepen alle Oostendenaars op om op oudejaarsavond 31 december klokslag 20u20 naar buiten te komen en samen het glas te heffen op de toekomst.

Stad Oostende ondersteunt de actie van vzw Verb(l)ind om samen te toosten op het nieuwe jaar. Op donderdag 31 december om 20u20 zullen de kerkklokken luiden. Net als tijdens de eerste lockdown is dit het teken om naar buiten te komen voor een applaus en dit keer ook om een glaasje te heffen op een mooiere toekomst.

De eenzaamheid en isolatie wogen soms zwaar het voorbije jaar.  Maar 2020 was ook een jaar waarin de gemeenschap een grote samenhorigheid vertoonde.  Om de mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken, werd elke avond geapplaudisseerd. De lente gaf een gevoel van hoop en de zomer liet iedereen heel even herademen.

Deze feestperiode moet jammer genoeg in beperkte kring gevierd worden. Samen het glas heffen op de stoep, op het balkon of aan het raam om klokslag 20u20 op oudejaarsavond 31 december zorgt ervoor dat iedereen toch een beetje samen kan vieren. Afscheid nemen van wat was en het glas heffen op de volgehouden inspanningen en het nieuwe jaar dat komt. Een teken van verbondenheid als symbool om elkaar te steunen en troost te bieden.

” Op oudejaarsavond een gevoel van samenhorigheid oproepen is voor velen een kleine moeite maar tegelijk een groots gebaar om hoopvol uit te kijken naar een beter 2021. Zo delen we in deze donkere dagen verbondenheid en het vertrouwen dat het beter wordt”, besluit Schepen Bhatti.