Fractie Open Vld Oostende verwelkomt nieuwe gezichten

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Op de gemeenteraad van 26 augustus mag de fractie van Open Vld enkele nieuwe gezichten verwelkomen, David Naessens en Gianni Cornette. Ook hun fractieleider, Charlotte De Backer, is terug na haar verplichte pauze door de geboorte van haar dochter. Kwame Badu vervangt Gianni als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Door het ontslag van Sabine Friederichs en Johan Seynaeve verwelkomt de liberale fractie in de gemeenteraad van 26 augustus David Naessens en Gianni Cornette als nieuwe leden. David Naessens mocht de afgelopen maanden reeds zetelen door het zwangerschapsverlof van fractieleider Charlotte De Backer.

David Naessens is tevreden dat hij verder kan blijven werken als gemeenteraadslid. ‘Vanuit mijn professionele achtergrond als vastgoedmakelaar en syndicus wil ik mij focussen op het woonbeleid van de stad Oostende. Ik ben voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke en Raversijde, het zal je dus niet verwonderen dat toerisme en lokale economie thema’s zijn die mij bijzonder interesseren. ’Gianni Cornette zegt het Bijzonder Comité Sociale Dienst vaarwel en zal zich in de toekomst volledig focussen op zijn taak als gemeenteraadslid. ‘Vanuit de gemeenteraad wil ik mij blijven inzetten voor de sociale zaken in onze stad. Zodat wie ondersteuning nodig heeft deze ook krijgt. Als jonge ondernemer ken ik de moeilijkheden waar zelfstandigen mee te kampen hebben, ik wil dan ook verder werk maken van een ondernemersvriendelijke stad, digitalisering speelt daar een belangrijke rol.’

Kwame Badu nieuw lid bijzonder comité sociale dienst

Sinds januari is de structuur van het Sociaal Huis grondig verandert. Elk gemeenteraadslid is ook OCMW-raadslid. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst is er om te beslissen over individuele dossiers. Gianni Cornette verlaat het Bijzonder Comité om in de gemeenteraad te gaan zetelen, Kwame Badu zal zijn plaats innemen.

Kwame Badu is afkomstig uit Ghana en kwam als tiener naar Oostende. Zijn adoptiemoeder heeft hem een nieuwe thuis gegeven in Oostende. Hij weet als geen ander wat het is om in armoede te leven. ‘De sleutel tot succes heb je zélf in handen. Ik heb kansen gekregen en heb ze met beide handen gegrepen. Dat geldt voor élke Oostendenaar, ook voor de nieuwkomers. De taal leren is essentieel. Ik zal er in het Bijzonder Comité over waken dat iedereen die kansen krijgt ze ook grijpt.’

Laat een reactie achter