DIAZ Arena van voetbalclub KVO op slag toegankelijker dankzij ingreep van stad Oostende

Geplaatst op Posted in Toegankelijkheid

Stad Oostende en voetbalclub KVO werken samen aan toegankelijkheid. Door de drempels te verlagen in de Leopold Van Tyghemlaan kunnen mensen in een rolstoel zelfstandig tot aan het stadion rijden.

Je met een rolstoel door de stad begeven, is niet altijd evident. Verhoogde voetpaden, putten of hindernissen bemoeilijken het om zich zonder hulp voort te bewegen.
“Aan de DIAZ Arena is het probleem in ieder geval opgelost”, vertelt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor Toegankelijkheid en Beleid voor Personen met een beperking. “Een aantal drempels tussen de rijweg en de strook die naar het stadion leidt, werden er verlaagd door een helling.”

Een werkbezoek van schepen Bhatti aan het bestuursteam van KVO deze zomer, leerde dat de club grote inspanningen levert om iedereen te betrekken bij het sportgebeuren. De toegankelijkheid van sportclubs is reeds langer een item waaraan hard wordt gewerkt. De UEFA stelde hiertoe haar ‘Access for all-richtlijnen’ op, waaraan ook KVO voldoet. Zo staan tijdens de wedstrijden stewards goed zichtbaar opgesteld om mensen met een beperking te begeleiden, indien ze dit wensen. Rolstoelgebruikers volgen vanop een eigen plaats ongestoord de wedstrijd. Een luifel biedt hen bovendien beschutting tegen de regen.

Tijdens het bezoek kaartte schepen Bhatti bezorgdheden aan die eerder werden geopperd tijdens de driemaandelijkse commissie voor personen met een beperking: mensen met een visuele beperking vragen verwoording van de match, mensen met een auditieve beperking volgen de wedstrijd beter door tekstondersteuning op een groot bord. Trappen, zware deuren, drempels of andere oneffenheden verhinderen mensen in een rolstoel dat zij zich zelfstandig kunnen voortbewegen.

Dit geldt niet zozeer voor het stadion van KVO maar wel voor de omgeving errond. De Leopold Van Tyghemlaan werd een 12-tal jaar geleden heraangelegd. De verharde middenberm, die de twee rijrichtingen van elkaar scheidt, was een onoverkomelijke drempel voor minder mobiele mensen. Begin september werd dit aangepakt.

“Door de drempels hadden rolstoelgebruikers steevast hulp nodig om de middenberm over te steken. De hellingen lossen het probleem onmiddellijk op. Werkelijk alle voetbalfans bereiken nu vlotjes de Diaz Arena”, aldus Bram Keirsebilck, pers- en communicatieverantwoordelijke bij KVO.

Schepen Bhatti: “Zelfstandig en onafhankelijk zijn is een basisrecht. Om dit te realiseren zijn toegankelijkheidsingrepen nodig. Een helling in plaats van een drempel is ook veiliger voor kleine kinderen en gemakkelijker voor jonge ouders met een buggy. Stad Oostende en voetbalclub KVO slaan de handen in elkaar. Samen maken we van onze stad een plaats voor iedereen.”