Acties van start tegen overlast aan schoolomgevingen

Geplaatst op Posted in Onderwijs, Politie, Samenleven, Stad Oostende
Deze week startte Stad Oostende met extra controles tegen overlast aan schoolomgevingen. Concreet gaat het over overtredingen van minderjarigen op onder meer zwerfvuil, sluikstorten en wildplassen.

Eind juni lanceerde Stad Oostende haar Undo-Project. “Met dit project wil de stad minderjarigen die overlast veroorzaken, een kans geven om de veroorzaakte schade te herstellen en hun verantwoordelijkheid op te nemen. De stad wil zo een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen.

Bemiddelingstraject

Het Undo-project richt zich naar alle minderjarigen tussen 16 en 18 jaar die op het grondgebied van Oostende een overtreding begaan.

Als een minderjarige een overtreding begaat, start het project. De ouders worden per brief op de hoogte gebracht van de misstap van hun kind. Elke minderjarige krijgt dan de kans om in te stappen in het bemiddelingstraject. Als de minderjarige ingaat op het bemiddelingsaanbod nodigt de bemiddelaar iedereen uit voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de alternatieve maatregel besproken.

Pedagogisch effect

De alternatieve maatregel is steeds gericht op herstel en wil een pedagogisch effect bij de minderjarige oproepen. Dit herstel kan zeer ruim omschreven worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het volgen van een opleiding tot enkele uren meehelpen met de Stadsdiensten. Als de bemiddeling slaagt, vervalt ook automatisch de GAS–boete van max. 175 euro.

Het gaat over de volgende overtredingen: wildplassen, sluikstorten, afvalstraten/afvalkorven, zwerfvuil, negeren Burgemeestersbesluit, vuur(werk), hndenpoep, honden aan leiband, negeren bevelen strandredders en baden buiten bewaakte zones.

Extra acties aan schoolomgeving

Ook in de buurt van hun school zorgen sommige jongeren regelmatig voor overlast (denk aan zwerfvuil of vandalisme bijvoorbeeld). Om dit tegen te gaan, zijn deze week extra controles opgestart in de schoolomgevingen.

Meer info op www.oostende.be/undo