Hedendaagse ruimtelijke invulling voor Nieuwe Stad

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte

Het College van Burgemeester en Schepenen zet het licht op groen voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Nieuwe Stad. De huidige, verouderde stedenbouwkundige voorschriften voor die zone staan de opwaardering van de buurt in de weg. “Willen we de bestaande hoogbouw in de Nieuwe Stad binnenkort vervangen zien worden door […]

Stad Oostende zoekt locaties voor kampeerauto-parking

Posted on Leave a commentPosted in Ruimte

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Raversyde. Het Oostendse stadsbestuur heeft de startnota goedgekeurd en vraagt om de aanleg van een mobilhome parking mee te nemen als denkpiste. ‘We gaan, zoals in het bestuursakkoord staat, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s. Nu de provincie een nieuw plan […]